Teendők halál esetén

Ad perpetuam rei memoriam - ad perpetuam memoriam.

Az Írisz Temetkezési Kft. valamennyi munkatársa nevében fogadja őszinte részvétünket. Engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt a szükséges teendőkről és az ügyintézés egyes lépéseiről.

Otthon, nem korházban bekövetkezett haláleset utáni teendők:

 1. A hozzátartozónak értesítenie kell az elhunyt háziorvosát, vagy rendelési időn kívüli időszakban az orvosi ügyeletet.
 2. A halottszemlét végző orvos a halál okának megállapítása után kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt, ha nem tudja megállapítani a halál okát, elrendeli a boncolást.
 3. A halottszemlét követően a hozzátartozó intézkedik az elhunyt elszállításáról, melyet az alábbi ügyeleti telefonon jelenthet be:

Éjjel-nappal hívható 24 órás halottszállítási ügyelet: +36 99 311 561
A haláleset alkalmával célszerű dönteni a családban arról, hogy ki fog az elhunyt temetéséről gondoskodni.

Az eltemettetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

 • aki a temetést szerződésben vállalta
 • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez
 • végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, vagy élettársa
 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Anyakönyvezéshez szükséges okmányok, melyeket elő kell készíteni:

 • az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványa
 • az elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • a házassági anyakönyvi kivonata, ha az elhunyt házas volt
 • ha az elhunyt özvegy volt, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

 Felvételi irodánk a 9400 Sopron, Balfi út 1-3. alatt, amennyiben Ön megbízást ad rá, vállalja a teljes körű ügyintézést.